Home

 

Visueel leren
Hoe werkt Inspiration?
Voorbeelden en toepassingen
Systeemeisen
Gebruikers ervaringen
Inspiration en het digitale bord
Beginnerslessen
Cursus Inspiration
Vragen
Nieuwsbrieven
Prijs / mogelijkheden
Gratis 30 dagen versie
Bestellen

 

Overige Inspiration producten
Inspiration voor bedrijven en instellingen
Links
Contact

Certified


Mindmapping - hoe doe je het
Een praktische workshop voor schoolteams

In het onderwijs wordt veel en vaak gebruik van mindmaps. Maar: het handmatig maken van ingewikkelde mindmaps kost veel tijd en lukt niet altijd meteen. (Doorhalingen, steeds weer uitgummen, vel verkeerd ingedeeld, dus maar weer een nieuw vel papier....)

In de praktijk heeft het grote voordelen en past het helemaal in het hedendaagse onderwijs om de mindmaps met behulp van een computerprogramma te maken. Leerlingen kunnen zo snel en doelmatig leerstof verwerken, schema’s maken en uitwerken, dynamische presentaties (ook aan het digitale bord!) voorbereiden, enz. Aanpassen en uitbreiden van schema's kost vrijwel geen moeite.

In deze workshop (ochtend of middag) wordt gewerkt met het programma Inspiration, waarvan is aangetoond dat het effectief werkt. Het leren werken met Inspiration is helemaal niet moeilijk. Basisvaardigheden zijn in een uurtje bekend. Maar belangrijker is natuurlijk de vraag hoe er verstandig mee om te gaan.

In deze cursus wordt allereerst aandacht besteed aan de basisvaardigheden. Daarna komen tips en trucs aan de orde. Er wordt getoond hoe Inspiration de leerling, maar ook de leraar van dienst kan zijn. Tal van praktische onderwijssituaties passeren de revue: leerstof samenvatten, een werkstuk structureren, een presentatie voorbereiden etc. Ook het opnemen van foto's, websites en filmpjes in de schema's komt aan de orde.

Voor docenten is het van belang om te zien hoe Inspiration op het digitale bord een ideale lestool kan zijn. We geven u heldere voorbeelden!

In overleg kan verder ook worden bepaald of er op de school in het computerlokaal een echt computerpracticum kan worden georganiseerd, zodat de cursus meteen al met het eerste eigen gemaakte Inspirationschema kan worden afgesloten.

Prijs workshop Mindmapping op locatie (1 dagdeel): € 450,-.

Voor verdere informatie en aanmelden:

Inspiration Nederland, afd. trainingen - Fostedina 2 -1676 EA Twisk.
Email: info@inspirationnederland.nl telefoon: 0227 542464